top of page

היסטוריה בתמונות

תמיד שואלים - אם יש שריפה בבית, מה תציל? בדרך כלל התשובה הנפוצה היא - התמונות.

אבל לצאת עם כל התמונות של משפחת טירקל מהבית בזמן שריפה, זה משימה קצת בלתי אפשרית:

כדי לסייע לנו להיזכר באמא, וכדי לשמור את התמונות ולהנגיש אותם למשפחה ולחברים, החלטנו לשלוח את כל התמונות המשפחתיות (ויש יותר מ4500 תמונות) לסריקה מקצועית.

בין האלבומים גם היסטוריה של משפחת דניאלי ומשפחת מרינברג, טיולים משפחתיים ותמונות ילדות שלנו. יש המון תמונות של אמא, ובתקופה הקרובה נעלה לאתר אלבומים חדשים ונוסיף באלבומים הקיימים תמונות נוספות וחדשות שנרסקו.


אתן לאמא לסכם את המהלך כפי שהיא עשתה אותו הכי טוב באחד האלבומים שלה:


51 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


Post: Blog2_Post
bottom of page