top of page

המצלמה המגויסת

אמא עבדה שנים ארוכות בעמותת "אהלי פלמ"ח". במסגרת העמותה הופקו 22 סרטים תיעודיים על הפלמ"ח. מקימי העמותה היו דנה כוגן וחיים חפר. לאורך השנים נוצר קשר קרוב בין חיים חפר ואמא. חיים היה לידיד המשפחה ואימי הייתה איתו ועם משפחתו בקשר עד יומו האחרון. ביחד היו שותפים להפקת הסרטים.


דרך הפקת הסרטים אמא הכירה לעומק את הפלמ"ח ואת אנשי ונשות הפלמ"ח. הסרטים יועדו ותוכננו עבור מסגרות חינוכיות ובתור ילד אני זוכר את עצמי יושב וצופה בעריכות הראשונות וטיוטות של סרטי פלמ"ח. זכיתי לבקר בהרצה של מוזיאון הפלמ"ח בתל אביב כמה וכמה פעמים, ובאופן כללי - גדלתי על סיפורי הפלמ"ח מחד, ומאידך גם ספגתי את עולם ההפקה בכלל ואת עולם הסרטים והפקתם בפרט.


למעוניינים לצפות בסרטים, כמעט כולם נמצאים ביו-טיוב ותוכלו לצפות בהם גם כאן:לקראת יום הולדתה ה-60 של אמא, החלטנו המשפחה להכין לאמא סרט בהפתעה, בסגנון סרטי העמותה. אספנו קטעי ארכיון, צילמנו את חיים חפר לראיון חצי בדיוני וחצי אמיתי (אחד התיעודים האחרונים של חיים שנפטר כמה חודשים לאחר צילום הסרט) ויצרנו סרט קצר, "המצלמה המגוייסת" - סיפורה של נגה טירקל, המתעדת של הפלמ"ח.
27 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page