top of page

סיפורים ששלחתם לנו - 3 - יום ההולדת של אמא

בעקבות יום ההולדת, גוגי משתף:


מיכה ונוגה היקרים,

אתמול הייתה יומולדת לנגה.

לפני קצת יותר משלושה חודשים נגה נפרדה מהעולם הזה אך לא מאיתנו.

יומיים אחרי פטירתה של נגה נפטר אבי היקר, יצחק. עברנו חוויות משותפות בנערות בתנועה, בטיולים, מחנות עבודה וכן בחבר'ה.


תריסר השנים האחרונות הטביעו חותם עמוק במיוחד.

במפגשים שונים בהם נפגשתי אתך נגה, בבית בטיולים עם חברים אחרים ולבד. היית חברה מסורה וסובלנית בעלת ידע רב וכישרון רב בכל כך הרבה תחומים, רגישה לסביבה ולזולת ויותר מכל אישה צנועה .

נגהל'ה את חסרה לנו מאוד, אך אנחנו עושים ונמשיך לעשות הכל כדי למלא את החלל שנוצר יחד עם מיכה, משפחתך היקרה, חברותייך וחברייך.

בטוחני שכך את רוצה לראות אותנו וכך נפעל.


שלך,

גוגי
47 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page