שלושים לאמא

עלינו היום לקברה של אמא.

אבא הביא צרור אמריליס שצמחו ופרחו בגג הבית.


אבא קרא על קברה שני שירים, מצרף אותם כאן:


הראשון - מאת משה טבנקין
52 views0 comments

Recent Posts

See All