top of page

תמונות מחזור

טיולים שנתיים, תמונות מחזור כיתתיות, חברות ילדות ומשפחה קרובה.

אמא משתפת בחוויות חייה בתקופת הגן ובית הספר היסודי - התחפושות הזכורות (קליאופטרה, שהיממה את בני הכיתה גם 50 שנה אחרי, מאלפת האריות שזכתה לRemake ע"י תאיר שנים אחרי...), חצר הבית הפורחת ונופי ארץ ישראל מהטיולים השנתיים.


וגם... פינה חמה בלב לקליף ריצ'ארד. איך לא.


32 views0 comments

Recent Posts

See All

Σχόλια


Post: Blog2_Post
bottom of page